Algemene voorwaarden Kracht van Verbeelding

 

ALGEMENE VOORWAARDEN Inspiratieweek “Wat verbeeld jij je wel?”

Inschrijving:

De week wordt gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen (minimaal 4, maximaal 12 deelnemers). Als peildatum geldt 1 oktober 2017. Later aanmelden is altijd mogelijk onder voorwaarde dat er verblijf op Cruon geregeld kan worden. Dit moet je zelf regelen bij Marianne Boons en Steven Kortenoever (telefonisch of per mail: zie website).
De inschrijving is definitief als het ondertekende aanmeldingsformulier ontvangen is en de kosten voor de programmaweek à € 345 overgemaakt zijn op rekeningnummer NL 55 INGB 0001933501 t.n.v. M. M. van der Burg, te Rotterdam o.v.v. “Inspiratieweek-2017”. (of de vroegboekprijs van € 295 als je je voor 31 juli 2017 inschrijft) En de verblijfskosten à € 350 zijn overgemaakt naar Cruon, Frankrijk.

Annulering:

Annulering dient schriftelijk te gebeuren per mail.
Bij annulering voor 3 september 2017 worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij annuleren tussen 3 september en 1 oktober 2017 wordt de helft van de totale kosten (programma & verblijf) in rekening gebracht.
Bij annuleren vanaf 1 oktober 2017 worden de totale kosten (programma & verblijf) in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid:

De leiding van de Inspiratieweek “Wat verbeeld jij je wel?” is niet aansprakelijk voor schade of lichamelijk letsel die de deelnemer kan oplopen of veroorzaken tijdens de Inspiratieweek “Wat verbeeld jij je wel?” De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk. De deelnemer dient een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

In de plaats stelling:

Indien een deelnemer verhinderd is aan de week deel te nemen, kan iemand anders
zijn/haar plaats innemen. Wel graag hiervan melding maken bij de begeleiders (telefonisch of
per mail) en een ondertekend inschrijfformulier inleveren.