BLOG

De werking van mandala-tekenen

17 mei 2020, Posted by Ria van der Burg in Artikelen
Intuitief tekenen

 

 

“Het werkt echt! Ik word er helemaal rustig van in mijn hoofd!”

“Ik wist niet dat ik het in me had om zulke bijzondere mandala’s te maken”

 

Dit zijn enkele uitspraken van mensen uit de cursus mandala-tekenen.

Mijn laatste cursus mandala-tekenen stopte op 12 maart, rond de tijd dat de eerste landelijke coronamaatregelen van start gingen. Sommigen berichtten mij later dat ze blij waren dat ze net nu hadden geleerd hoe ze een mandala konden construeren en inkleuren.
Juist nu in tijden van zorg en stress een welkome afwisseling om rust in je hoofd te creëren.

 

Mandala tekenen, hoe werkt dat?

Een mandala is een cirkel, het woord komt uit het Sanskriet en betekent (magische) cirkel.

Je kunt werken met geometrische patronen door de cirkel te verdelen in gelijkmatige vlakken. Dat patroon kan je zo ingewikkeld maken als je wilt. Daarna ga je de vlakken naar eigen keuze inkleuren waardoor een geheel eigen patroon ontstaat.

Zo focus je je aandacht bij wat je aan het doen bent, er ontstaat rust en ruimte in je hoofd. Je laat je verrassen door de patronen, de vormen en kleuren die onder je handen ontstaan. Ontstaat er een harmonisch beeld en wordt het één geheel? Welke inspiratie kan je zelf hieruit halen?

De kleuren en patronen die ontstaan hebben invloed op je.

 

Levensbloem

 

Het gaat bij mandala tekenen niet over presteren of om een ‘mooie tekening’ af te leveren. Belangrijk juist is je beleving tijdens het tekenen. Zelf ervaar ik de stilte en ruimte in mijzelf en plezier bij het maken ervan. Heel belangrijk is om zonder oordeel naar jezelf en de tekening te kijken. Spiegelt je mandala iets van jezelf? Zegt het patroon dat ontstaat iets over jou?

 

Je ontdekt je eigen creativiteit en symboliek

 

Natuurlijk kan je ook mandala’s maken door gewoon te tekenen wat er in je opkomt, vanuit een thema of vanuit een visualisatie. Hierbij gaan mensen bijna automatisch al symbolen gebruiken.

Doordat je binnen een cirkel tekent beweeg je je continu tussen het centrum en de buitenrand. Je gaat aldoor van binnen en naar buiten en weer terug. Hierdoor word je als het ware zelf ook naar binnen gezogen. De mandala wordt een tekening van binnenuit die over jezelf gaat: je ontdekt je creativiteit en je eigen symboliek.
De psycholoog Carl Gustav Jung zei hierover: 

“de mandala werkt als voorstelling van het onbewuste zelf”

 

Jung is ook degene die de mandala in Het Westen grotere bekendheid heeft gebracht en het heeft gebruikt als middel tot creativiteit, innerlijke verdieping en persoonlijke ontwikkeling.

Voor cursussen mandala-tekenen kijk ook op https://krachtvanverbeelding.nl/mandala-tekenen/

 

Eeuwenoude symboliek in mandala’s:

Wat mij zelf ook boeit is de eeuwenoude geschiedenis van de mandala in allerlei culturen over de gehele wereld en in allerlei levensovertuigingen en religies. Daaruit blijkt naar mijn mening de universele waarde ervan.

Op de foto boven zie je de levensbloem, een vorm bestaande uit 19 cirkels, een oeroud symbool dat staat voor al wat leeft. Afbeeldingen van deze Levensbloem kan je vinden over de gehele wereld zoals in China, Egypte, Griekenland, India en Noord-Amerika. Pas 20 jaar geleden is deze vorm herontdekt en opnieuw onder de aandacht gebracht.

Van oorsprong komt de mandala uit India waar het een religieus en ritueel symbool is in zowel het Hindoeïsme als het Boeddhisme. Het staat voor het oneindige en het universum en wordt gebruikt bij meditaties.

 

Beroemd zijn ook de zandmandala’s van de Tibetaanse monniken die wekenlang zeer minitieus prachtige zandmandala’s maken om ze vervolgens op te vegen en uit te strooien als ze klaar zijn.
In de Islamitische cultuur zijn de arabesken en geometrische patronen allemaal ontstaan vanuit de cirkelvorm en staat symbool voor de eenheid van de schepping en van God.

In de westerse kathedralen zien we ze terug is de vorm van roos-vensters waarin verhalen uit de Bijbel zijn afgebeeld in glas-en-lood. Ook zien we ze terug in de labyrintvorm zoals op de vloer in de kathedraal van Chartres. Symbool voor de kosmos en de dood en wedergeboorte van de ziel. Als je in het middelpunt van het Labyrint komt ga je je weg weer terug en word je als het ware opnieuw geboren.

 

 

 

Labyrinth op de vloer van de kathedraal van Chartres Frankrijk

Roos-venster Notre Dame Parijs