BLOG

ONBEWUSTE BEELDEN ALS BRON VAN AUTONOMIE

23 aug 2018, Posted by Ria van der Burg in Artikelen
Droomwereld

Dit artikel gaat over het bewust maken van je onbewuste beelden zoals dat gebeurt binnen de context van de beeldende therapie.

In de beeldende therapie maak je gebruik van creatieve middelen zoals tekeningen, schilderijen, kleistukken of andere creatieve uitingen. Deze ontstaan naar aanleiding van een gerichte opdracht, een visualisatie of beelden die spontaan omhoog komen bij jou. Natuurlijk staan ze in relatie tot je vraag, je klacht, je probleem of datgene wat je wilt onderzoeken in je therapie.

 

Actieve verbeelding

De beroemde psychiater en psycholoog C.G. Jung heeft het over de ‘actieve verbeelding’, een manier om allerlei beelden in je op te laten komen om het vervolgens te gaan tekenen. Hij heeft dit zelf veel toegepast voor zelfonderzoek. Iedereen kan beelden in zich laten opkomen en daar als het ware een ‘gesprek’ mee aangaan.
Juist een rauwe, ongeoefende manier van tekenen werkt goed, je hoeft niet ‘te kunnen’ tekenen.

 

Waar komen die beelden vandaan?

Die beelden komen uit je innerlijk waarvan een groot deel onbewust is.
Voorbeelden van wat zich in je innerlijk afspeelt zijn: herinneringen, ervaringen, basisemoties, kennis, verlangens, gewaar zijn, dromen, fantasie, visioenen, religieuze of geestelijke ervaringen, ervaring van ruimte of stilte, beelden, intuïtieve wijsheid, enz. Alles hiervan waarvan je je niet meer bewust bent is in je onbewuste terecht gekomen. C.G. Jung noemt dit: je persoonlijk onbewuste.

Volgens Jung heeft elk mens een persoonlijk onbewuste en ook een collectief onbewuste. Het collectieve onbewuste bevat universele beelden die iedereen met zich meedraagt.

 

Tekeningen, de beeldtaal van het onbewuste

De tekeningen die ontstaan uit deze actieve verbeelding, bevatten dus beelden die voor een deel uit je onbewuste komen. Door ze te onderzoeken, te bekijken en erover te praten ontdek je welke betekenis er voor jou inzit. Dit leidt tot een groter inzicht en meer bewustwording.

Nog een belangrijk voordeel voor het werken met deze innerlijke beelden is dat deze beelden dichter bij je gevoel zitten. Je raakt zo aan je intuïtieve mogelijkheden.

 

Symbooltaal

De tekeningen bevatten symbooltaal (zoals ook in dromen). Dit symbool geeft zijn betekenis niet onmiddellijk prijs. De betekenis zit verstopt in het beeld en daar moet je met aandacht en zorg naar kijken. Ervaar je de betekenis dan komt veel binnen je psyché in beweging. Je kan geraakt zijn en emotioneel, zoals verdrietig, boos of ontroerd. Belangrijk is dat je deze emoties toelaat en je ermee kan verbinden.
Een stap verder is om te accepteren dat het is zoals het is. Een grote stap die tijd nodig heeft.

Zo ervaar je dat het symbool de sleutel is die je onbewuste heeft geopend en verbinding tot stand brengt met je bewuste situatie in het hier-en-nu. Hierdoor komt geblokkeerde energie vrij en ervaar je hernieuwde levenskracht.

 

Zichtbaar maken

Het gaat er dus om je innerlijke beelden zichtbaar te maken. Dat is een positieve actie want je maakt iets, je werkt vanuit je verbeeldingskracht. Dat is een bijzonder proces en voor iedereen uniek! Het kan een hele verrassing zijn welke beelden bij je naar boven komen. Je komt in verbinding te staan met je eigen creativiteit en je maakt letterlijk ruimte voor wat er binnenin je leeft.

Doordat je zo’n tekening maakt plaats je je innerlijke beelden buiten je. Er komt ruimte, afstand. De tekening maakt iets concreet, je kan ernaar kijken, het bevragen erover praten, er verder op door tekenen, enz. Dit te doen werkt alleen al bevrijdend.

 

Autonomie

Dit hele proces maakt dat je tot meer inzicht en bewustzijn komt. Je leert vastgeroeste patronen te doorbreken en veranderingen in gang te zetten. Je ervaart je eigen kracht en leert meer je eigen weg te gaan. Je wordt autonoom!

 

Autonomie is verbinding

Je bent autonoom wanneer je dicht bij jezelf bent. Wat je doet in de wereld, komt voort uit wie je bent. Vanuit echte autonomie sta je in verbinding met je eigen bron en ben je tegelijkertijd verbonden met de ander en met het leven waar je in staat en met het groter geheel. De verbondenheid met een ander kan niet verder reiken dan onze innerlijke verbondenheid. Dus hoe meer je verbonden bent met je eigen innerlijk, hoe meer je verbonden kunt zijn met de ander.

Verbondenheid met jezelf betekent dat je kan zeggen: “ik ben precies zoals ik ben en dat is goed!”