Hoe werken we met beeld?

 

In de psychosociale therapie kunnen we in overleg met jou gebruik maken van beeldende middelen zoals tekenen, schilderen, kleien of andere creatieve middelen. Tekeningen ontstaan naar aanleiding van een opdracht of een visualisatie of wat spontaan omhoog komt bij jou. Ze staan altijd in relatie tot jouw vraag of waar je op dat moment mee bezig bent. Daarna gaan we ze onderzoeken volgens de methode van de tekenanalyse en kijken welke betekenis er voor je inzit.

Je hoeft niet te kunnen tekenen, juist het rauwe, ongeoefende werkt goed.
In het traject ‘Breng jezelf in kaart’ werken we zeker ook met creatieve middelen.

 

Meer dan alleen praten

Het is fijn om met een therapeut te praten om zo meer inzicht te krijgen in je hulpvraag. Bij psychosociale therapie heb ik een paar stellingen genoemd die je misschien herkent. Het gevaar van alleen praten kan zijn dat je alleen je denken inschakelt en het zo een rationeel gesprek blijft. Dan zal er weinig veranderen.
Door te werken met je verbeeldingskracht en je creativiteit raak je diepere lagen in jezelf aan waardoor verandering ook dieper zal doordringen.

 

Voordelen van het werken met beeldende middelen

* Het uitgangspunt is jouw kracht, jij maakt iets dat alleen jij zo kan maken. Daarin ben je uniek en oorspronkelijk.

* Je komt beter in contact met je gevoel, emoties en ook met je onbewuste. Het tot uiting brengen van die emoties vermindert de negatieve werking ervan. Daardoor is het vaak verrassend wat eruit komt! Het geeft je veel inzicht.

* Doordat je iets maakt of tekent, breng je het buiten jezelf. Dat zorgt voor meer afstand: je kan ernaar kijken en erover praten. Het biedt ook veiligheid omdat het voor afbakening zorgt.

* Door gebruik te maken van je verbeelding kom je in contact met die gebieden in je die door alleen analytisch denken onbereikbaar zijn zoals intuitie (je innerlijk weten) en je creativiteit en inspiratie.

* Je leert je tekeningen op waarde te schatten. Je leert zonder oordeel te kijken en je eigen betekenis eraan te geven. Je werkt dan met jouw persoonlijke symbolen. Vaak word je geraakt als de betekenis tot je doordringt. Geblokkeerde energie komt vrij en je ervaart hernieuwde levenskracht.

* Alleen al het tot expressie brengen van wat er in je leeft kan bevrijdend werken. Het kan je ook een gevoel van heel worden geven.

* Een beeld zegt meer dan duizend woorden

 

De wereld van de werkelijkheid heeft haar grenzen, de wereld van de verbeelding is grenzeloos’

 

 

 

 

Samen op weg

Door samen naar de tekeningen te kijken en te onderzoeken vindt er een intensieve ontmoeting plaats. Ik word een soort medereiziger van jouw innerlijke beeldenwereld en word als het ware een getuige van jouw persoonlijke processen en gevoelens.
Ik ben me ervan bewust hoe bijzonder dat is en ook hoe kwetsbaar.

De betekenisgeving van jouw beelden kan alleen jijzelf doen. Met aandacht en invoelen kan ik naar je luisteren en jou de juiste vragen stellen zodat jij tot een zorgvuldige betekenisgeving komt. Belangrijk daarbij is een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Je mag er dan ook vanuit gaan dat ik zeer zorgvuldig omga met het in mij gestelde vertrouwen.

 

 

Beeldende therapie

 

Beeldende therapie

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren